Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Broku samodzielnie wykonuje prace  związane z budową kanalizacji deszczowej w Broku. Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie w ul. Pułtuskiej, części ul. Błotnej i ul. Stodolnej oraz ul. Głębokiej, gdzie przez teren stacji uzdatniania wody, wody deszczowe po oczyszczeniu zostaną odprowadzone do rzeki Turka.
Budowa systemu kanalizacji deszczowej poprzedza położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Pułtuskiej i cz. Placu Szkolnego. Dzięki  wykonywaniu robót budowlanych przez Referat Gospodarki Komunalnej, Gmina ponosi jedynie koszty zakupu materiałów do budowy sieci. Planuje się, że prace zostaną zakończone do połowy czerwca.