Get Adobe Flash player

 Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto dochodu rodziny w przeliczeniu na jedną osobę lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie faktyczni lub opiekunowie prawni dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. W przypadku rodziców rozwiedzionych, wsparcie dostanie ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeżeli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i uzyskają świadczenie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.
Świadczenie wychowawcze w Gminie Brok realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
Wniosek o świadczenie wychowawcze należy składać raz w roku w miejscu zamieszkania – osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet (za pomocą portalu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,  PUE ZUS  czy  bankowości elektronicznej). Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie zachodzi konieczność dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od kryterium dochodowego, wtedy do wniosku należy dołączyć:
- oświadczenia o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody),
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym (jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody),
- dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji życiowej.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Programu „Rodzina 500+” (tj. do dnia 1 lipca br.), rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Po tym terminie do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, wówczas świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. 

Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane  w sposób dogodny dla rodziców, przelewem na konto lub w gotówce w kasie Urzędu Gminy.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznane na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie wychowawcze 500+ nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

Więcej informacji o Programie „Rodzina 500+” można uzyskać na stronie www.mpips.gov.pl

                       
INFORMATOR RODZINA 500+

JAK OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PROGRAMIE "RODZINA 500+"

WNIOSEK 500+
  Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.