Get Adobe Flash player

W dniu 1 września br. odbyło się XXII posiedzenie Rady Gminy w Broku. Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji z działalności placówek oświatowych za rok szkolny 2016/2017 oraz przygotowań do nowego roku szkolnego 2017/2018.  Przedstawiona została również informacja o załatwianiu indywidualnych spraw obywateli za ubiegły rok.


Ponadto na sesji podjęte zostały uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody, zmiany uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej. Określono również tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli „wspomagających oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne i rewalidacyjno-wychowawcze.


Na posiedzeniu została także ponownie podjęta uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brok. Ponowne podjęcie uchwały w niniejszej sprawie wynikało z konieczności ponownego wyłożenia do wglądu projektu studium. Wszystkie uchwały podjęte zostały przez Radnych jednogłośnie.
Tekst uchwał dostępny jest na stronie www.bip.brok.pl    


 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.