W dniu 14 maja 2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg sp. z o.o.  ul.  Brokowska 37, 07-300 Ostrów Maz. na przebudowę ulicy Pułtuskiej i części Placu Szkolnego   w Broku. 
W ramach przebudowy planuje się wykonanie podbudowy z dodatkiem kruszywa łamanego, nawierzchni asfaltowej grubości 8 cm, chodników i  wjazdów z kostki brukowej. Obecnie wykonywana jest przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy kanalizacja deszczowa w celu odwodnienia ulicy.