We wtorkowe popołudnie, 29 maja w Sali widowiskowej w Broku odbył się uroczysty koncert w wykonaniu uczniów z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku z okazji Dnia Matki.

W czasie godzinnego koncertu młodzież śpiewała piosenki i recytowała wiersze skierowane do Matek. Wśród zaprezentowanych utworów znalazły się m.in.: „Nie ma jak u mamy”, „List do Matki”, „Dla mamy” i wiele innych.
Koncert upłynął w miłej atmosferze, a zgromadzona publiczność nagrodziła wszystkich występujących gromkimi brawami.
Na zakończenie uroczystości Burmistrz p. Marek Młyński złożył wszystkim obecnym Matkom najlepsze życzenia oraz zaprosił na słodki poczęstunek.