W dniu 29 maja br. Burmistrz Gminy Brok  podpisał umowę z Zakładem Robót Budowlano-Drogowych z Ostrowi Mazowieckiej na realizację zadania pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Broku – przebudowa ulicy Jana Kołłątaja”.
Inwestycja polegała będzie na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej wraz z chodnikami. Termin wykonania inwestycji zaplanowany jest na 31.08.2018 r. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 141 421 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 w ramach działa LEADER. Całkowity koszt inwestycji wyniesie  232 000 zł.