Get Adobe Flash player

Dobiega końca kompleksowa termomodernizacja Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczące zmniejszenie  kosztów utrzymania budynku, polepszenie jego stanu i estetyki a w efekcie – poprawę warunków nauczania.

Termomodernizacja  budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku to pierwsza część większego projektu inwestycyjnego o nazwie  „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok”. Na jego realizację miasto i gmina pozyskały dofinansowanie w wysokości 1607414,04 zł z RPO WM na lata 2014-2020. Koszt inwestycji w szkole wynosi 1289040,00 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 1031232,00 zł.
Inwestycja obejmuje kompleksową termomodernizację budynku szkoły. Dzięki ociepleniu ścian zewnętrznych, stropu, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,  wymianie instalacji grzewczej z pieców olejowych na piece opalane pelletem możliwe będzie utrzymanie optymalnej temperatury w jego wnętrzu.
W przyszłym roku w ramach projektu planowany jest remont świetlic wiejskich: w Bojanach, Laskowiźnie i przy ul. Czuraj.


 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.