Get Adobe Flash player

Budowa ulic, modernizacja sali widowiskowej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, przygotowywanie kolejnych projektów pod następne inwestycje... Na terenie Gminy Brok prowadzony jest szereg najróżniejszych inwestycji,  które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.


Inwestycje drogowe


Aktualnie trwają intensywne prace budowlane na ulicy Narutowicza w Broku, które zakończy położenie nowej nawierzchni bitumicznej. Wartość zadania to 896 212,79 zł.  Zakończenie zaplanowano na początek września.


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Do maja przyszłego roku potrwa inwestycja pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok. W ramach projektu planowana jest modernizacja budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku oraz remont świetlic wiejskich: w Bojanach, Laskowiźnie i na ul. Czuraj. 
Obecnie trwają prace remontowe przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Broku.
Modernizacja budynku polega na wymianie stolarki okiennej  i drzwiowej, ociepleniu ścian zewnętrznych, podłóg i stropów oraz wymianę kotłowni: z pieców olejowych na piece opalane biomasą. Obiekt zyska nową elewację, dzięki czemu poprawie ulegnie także wizerunek budynku.
Projekt termomodernizacji budynków współfinansowany jest w 80% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014-2020.


Modernizacja sali widowiskowej


Kolejna duża inwestycja to remont sali widowiskowej w budynku Domu Kultury przy ul. Pułtuskiej w Broku. Dzięki środkom pozyskanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Osi Priorytetowej  działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe w kwocie 580 562,17 zł., przeprowadzonych zostanie szereg prac mających na celu stworzenie komfortowych warunków do rozwijania działalności kulturalno-edukacyjnej.


Projekty na kolejne inwestycje

Trwają też przygotowania dokumentacji do kolejnych inwestycji.  Są to:
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu znajdującego się wokół budynku Domu Kultury położonego w Broku przy ul. Pułtuskiej 22;
-  opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej ulic: Spokojna, Rybacka, Kościuszki, Żurawieniec, Tartaczna, osiedle Ludwinowo;
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej na ul. Pułtuskiej, Głębokiej, część ul Błotnej, Stodolnej, Armii Krajowej, Jana Pawła II.

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.