Get Adobe Flash player

W związku z piętrzeniem wody przez lód na Bugu we Frankopolu przewiduje się wzrost poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Więcej…


W związku z wystąpieniem 1 stopnia zagrożenia zjawiskiem opadów marznących na obszarze województwa mazowieckiego, Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie wydaje ostrzeżenie.

Więcej…


Burmistrz Gminy informuje, iż od dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Gminy nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne.

Więcej…Uroczystości rozpoczęły się 1 marca  modlitwą w intencji pomordowanych polskich żołnierzy - bohaterów antykomunistycznego podziemia, odmówioną przez ks. Prałata Jarosława Hrynaszkiewicza Proboszcza Parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Broku, przy symbolicznej Tablicy poświęconej Żołnierzom Wyklętym umiejscowionej w lesie na trasie Brok – Małkinia.

Więcej…


Gmina Brok na podstawie umowy  nr 12/GW/GW-7/15/ASI zawartej w dniu 21 września 2015 r. z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu :
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)
uczestniczy w tzw. Projekcie ASI, w którym wkład własny Województwa Mazowieckiego wynosi 5.082.461,00 zł. Wkład własny Gminy Brok wynosi: 25.097,00 zł.

Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja.

Więcej…


Nadleśnictwo Sarnaki oferuje sprzedaż ze szkółki Zabuże sadzonki w okresie wiosna 2018. Szczegóły w załączniku.

 Sadzonki Leśne
 


Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej infromuje o możliwości składania przez osoby bezrobotne wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, realizacji projektu w ramach PO WER (III) 2014-2020 oraz realizacji projektu w ramach RPO WM (II) 2014-2020.

Więcej…

 Powiększenie: CTRL +
 
Zmniejszenie: CTRL -

Filmoteka
Stare Fotografie Broku

Ciekawe linki

Dane adresowe

Urząd Gminy w Broku
Plac Kościelny 6
07-306 Brok

Dane kontaktowe

tel/fax 29 74 575 54
e-mail:
sekretariat@brok.pl

Godziny otwarcia

poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-18.00
środa, czwartek, piątek 8.00-16.00


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Strona współfinansowana ze środków Uni Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Urząd Gminy odpowiada za treść merytoryczną zamieszczaną na stronie internetowej.